Telefon: 0533 347 40 05

Kamu düzenini ilgilendirmeyen, esasen tarafların kendi aralarında görüşerek anlaşıp karara bağlayabileceği, ancak bir sebeple anlaşamadıkları her türlü özel hukuk uyuşmazlığı arabuluculuk kapsamına girer. Bu kapsamda;

-İşçi-işveren uyuşmazlıklarında,

-Ticari uyuşmazlıklarda,

-Tüketici uyuşmazlıklarında,

-Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında,

-Aile Hukukunun tazminat, yoksulluk nafakası, mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklarda,

-Her türlü tazminat uyuşmazlığında,

-Marka-patent uyuşmazlıklarında,

-Kira ve ecrimisil uyuşmazlıklarında,

-Miras uyuşmazlıklarında,

-Sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklarda,

Arabuluculuk başvurusu yapılabilir.

WhatsApp Destek