Telefon: 0533 347 40 05
KİM BU ARABULUCU?
KİM BU ARABULUCU?

ARABULUCULUK DA NEYMİŞ?

 

Arabulucu bir hukukçudur.          Hukukçu olmayanlar arabuluculuk yapamazlar.

 

Arabulucu hukuk uyuşmazlıklarını çözer.         Ceza uyuşmazlıklarına arabulucu bakmaz.

 

Arabulucu tarafsızdır. Her iki tarafa da aynı mesafededir.

 

Arabulucu bağımsızdır. Arabulucu bir kişi yada tarafa bağlı değildir.

 

Arabulucu Adalet Bakanlığınca denetlenir. Başka bir kurum yada kuruluş denetleyemez.

 

Arabulucu bir uzlaştırmacı değildir. Uzlaştırmacı ceza uyuşmazlıklarında görev yapar.

 

Arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, süreçten vazgeçmek, süreci sonlandırmak taraflara bağlıdır. İstenildiği zaman masadan kalkılabilir.

 

Arabuluculukta taraflar eşit haklara sahiptir.

 

Arabuluculukta çözümü taraflar bulur. Arabulucu çözümü bulmada taraflara yardımcı olur.

 

Arabulucululukta kararı arabulucu vermez. Arabuluculukta kararı taraflar verir.

 

Arabuluculuk sonuç değil menfaat odaklıdır. Arabulucu tarafların menfaatlerini ortaya çıkarır.

 

Arabuluculuk geçmişe değil geleceğe odaklıdır.

 

Arabuluculukta gizlilik esastır.

 

Arabuluculuk anlaşması Mahkeme kararı hükmündedir.

 

Arabuluculuk sürecinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler durur. Arabuluculuk sürecinde zaman sebebiyle hak kaybı doğmaz.

 

Arabuluculuk görüşmesine avukatınızla katılabilirsiniz.

 

Arabuluculuk görüşmesine kendiniz yerine, avukatınız yada kanuni temsilciniz yada yetki vereceğiniz bir çalışanınız katılabilir.

 

Taraflar anlaşırlarsa arabulucuyu kendileri seçebilirler.

 

Arabuluculukta masraf yoktur. Arabuluculuk ücreti mahkeme masraflarından daha azdır.

 

Arabuluculuk zamana önem verenlerin yöntemidir. Arabuluculukta sonuca hızlı ulaşılır.

 

Arabuluculuk dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.

 

Arabuluculuk görüşmelerinin zamanına ve süresine taraflar karar verir.

 

Arabuluculuk görüşmesinde taraflar istedikleri kadar konuşabilirler.

 

Arabuluculuk görüşmesi taraflar bir araya gelmeden de yapılabilir.

 

Arabuluculuk dostane bir yöntemdir.

 

Arabuluculuk barışçıl bir yöntemdir.

 

Arabuluculuk ilişkilerin devamını sağlar.

 

Arabuluculuk husumeti ortadan kaldırır.

 

Arabuluculukta sırlar ortaya çıkmaz.

 

Arabuluculukta risk yoktur.

 

Arabuluculukta belirsizlik yoktur.

 

Arabuluculuk teklifi, görüşmesi, önerileri, belgeleri, ileride açılacak davada delil gösterilemez.

 

Arabulucuya dava açmadan yada dava devam ederken başvurulabilir.

 

Arabuluculuk itibarı korur.

 

Arabuluculuk marka değerine zarar vermez.

 

Arabulucu denge unsurudur, hakim ise dengeye değil hukuka bakar.

 

Dava açmanın ve davadan vazgeçmenin bağlayıcılığı ve hukuki sonucu varken arabulucuya başvurmanın ve vazgeçmenin bağlayıcılığı ve hukuki sonucu yoktur.

 

Arabuluculukta her iki taraf da kazanır.

 

Arabuluculuk bir “kazan kazan” yöntemidir.

 

Arabuluculuk davetini kabul etmek karşı tarafın iddia ve taleplerini kabul anlamına gelmez.

 

Arabuluculukta gönüllülük esastır.

 

Arabuluculuk bir yarış değil ortak menfaati bulma görüşmesidir.

 

Seçilen arabulucu değiştirilip başka bir arabulucu seçilebilir yada yeni bir arabulucu talep edilebilir, Mahkeme hakimini ise değiştiremezsiniz.

 

Arabuluculuk görüşmesinde katı şekil kuralları yoktur.

 

Arabuluculuk ortamı rahat bir ortamdır, taraflara baskı yapılmaz.

 

                                                             Av.Arb.Özkan Saruhan

WhatsApp Destek