Telefon: 0533 347 40 05
YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI - NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?  NELER GETİRİYOR?
YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI - NELERİ DEĞİŞTİRİYOR? NELER GETİRİYOR?

            Merhaba,

            Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Uşak'ta avukatlık mesleğimi yapmaktayken Adalet Bakanlığının Arabuluculuk eğitimlerini alıp yazılı ve mülakat sınavlarını da vererek Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabuluculuk Siciline kayıtlı Avukat Arabulucu Özkan Saruhan.

            Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe girmesi, İş Mahkemelerinde açılacak davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu hale gelecek olması ve İş Mahkemeleri Kanununun değişmesi sebebiyle, hem Arabuluculuğu Uşak'ta da tanıtmak, hem de değişen ve yeni çıkan kanunlar hakkında vatandaşlarımıza bilgi vermek amacıyla Uşak Arabulucular Derneğini de kurduk. Şu an dernek başkanlığını da yürütüyorum.

            Bu amaçlarla sizlere konuları anlatabilmek için bir yazı dizisine başlıyoruz.

 

            Yeni İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı;

            - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununu yürürlükten kaldırıyor ve İş Mahkemeleri Kanununu yeniden düzenliyor.

            -4857 Sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiriyor ve yeni eklemeler yapıyor.

            -6325 Sayılı Arabuluculuk Kanununda değişiklikler ve yeni eklemeler yapıyor.

            -6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda değişiklikler ve eklemeler yapıyor.

            -399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnameye eklemeler yapıyor.

 

            Tasarının geçiş hükümlerine ait geçici maddesine göre;

            -Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldığı mahkemelerde görülmeye devam edecektir.

            -Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da devam eden davalarda uygulanmayacaktır. Yani dava şartı olarak arabuluculuk, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacaktır.

            -Başka Mahkemelerin görev alanındayken bu kanunla iş mahkemelerinin görev alanına dahil edilen dava ve işler iş mahkemelerine devredilmeyecek, kesinleşinceye kadar ilgili mahkemelerince görülmeye devam edecektir. (Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline ait bazı davalar kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iş mahkemelerinde görülmeye başlanacak)

            -İlk derece mahkemelerince bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna (istinaf, temyiz) ilişkin hükümlere tabi olacaktır.

 

            Tasarının, iş davalarında arabuluculuğu dava şartı olarak getiren maddesi ile İş Kanunundaki arabuluculuğa ilişkin hükümleri kanunun yayımından  3 ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

            Yukarıda, dava şartı olarak arabuluculuğun, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacağını belirtmiştim. Kanun burada dava şartı olarak arabuluculuğun hemen uygulanmasını istememiş, yürürlüğe girmesinden 3 ay sonra açılacak davalarda uygulanmasını kabul etmiştir.

            Yani, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde iş mahkemelerinde açılacak davalarda dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi yine şart değildir.

            Bir sonraki yazımızda "Dava şartı olarak Arabuluculuk" konusunu inceleyeceğiz.

            Sorularınız için;ozkansaruhan@hotmail.com  mail adresime yazabilirsiniz.

Saygılarımla.

Arb.Av.Özkan Saruhan    

WhatsApp Destek