Telefon: 0533 347 40 05
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

            Genel olarak İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında düzenlenmiş olmakla birlikte başkaca hukuk dallarını da içine alan, işçi, işverenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgilenen hukuk dalıdır.

 

            İş sözleşmesinden yahut iş akdinin feshinden kaynaklanan, kıdem, ihbar tazminatları, ücret alacakları, fazla çalışma, bayram tatili, genel tatil alacakların dava ve takibinin yanısıra, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatları da bu kapsamda saymak mümkündür.

 

            Ayrıca işçiler, memur ve emekliler ile işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşayabilecek oldukları, hizmet süresinin tespiti, emeklilik haklarının kazanılması, tesis edilen işlemlerin ve idari para cezalarının iptali gibi dava ve uyuşmazlıkların takibini bu kapsam altında saymak mümkündür.

 

            Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, işçi ve işveren arasındaki bazı davaların açılmasından önce arabulucuya başvuru zorunlu hale getirilmiş olup, Hukuk büromuz ve Uşak Arabuluculuk Merkezi bünyesinde, konusunda uzmanlaşmış arabulucularımız vasıtası ile dava aşamasına gelmeden önce iş hukuku uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözümlenmesi de sağlanabilmektedir.

 

BAŞLICA İŞ HUKUKİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVA TÜRLERİ

 

**İş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan işçi ve işveren alacaklarının tahsili dava ve takipleri,

**İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan alacakların dava ve takipleri,

**Sigortalılık hizmet süresinin tespitine ilişkin davalar,

**Emeklilik haklarının tesisine ilişkin dava ve işlemlerin takibi ve benzerleri,

**İşe iade davaları,

WhatsApp Destek