Telefon: 0533 347 40 05
Miras Hukuku

            Miras hukuku temel olarak Medeni Kanun kapsamında karşımıza çıkan ve mirasa konu malvarlığının paylaşımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Vasiyetname düzenlenmesi, mirasa konu malvarlığının rızaen taksimine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, mirasçıların kendi aralarında anlaşamamalarından ötürü açılacak tenkis, iade, tasarrufun iptali, ortaklığın giderilmesi ve benzeri davaları bu kapsamda saymak mümkündür. Hukuk büromuz deneyimli avukatları ve personeli ile gerek mirasa ilişkin sözleşmelerin yapılması gerekse açılacak davaların takibinde müvekkillerine hizmet vermektedir.   

 

MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN BAŞLICA DAVA TÜRLERİ

 

**Miras paylaşımına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

**Tenkis ve tasarrufun iptali davaları,

**Vasiyetname düzenlenmesi ve bu konudaki davaların takibi,

**Miras hakkından kaynaklanan ortaklığın giderilmesi davaları,

**Mirasın reddi ve reddinin iptali davaları ve benzerleri,

WhatsApp Destek